Opis

Proizvođač: HUGO LAHME

Ugradbeni elementi zračne masažne klupe sa 4 trake duljine ležaja 1467 mm i širine 750 mm, komplet sa spojnim priborom za priključak zraka i nosivom konstrukcijom