Opis

Proizvođač: HUGO LAHME

Završni elementi zračne masažne klupe sa 2 trake koji se sastoji od zračnog kompresora 3-400/230V, 1,1 kW, i dvije perforirane inox trake za istrujavanje zraka iz ležaja.