Opis

Proizvođač: HUGO LAHME

Završni elementi protustrujnog plivanja CICLON DUO koji se sastoji od 1 završne inox maske za 2 mlaznice, 1 inox maske za usis pumpe, DS pumpa 3-230/400V 2,60 kW 5,8A, 1050 lit/min 1 bar, elektro-upravljačka kutija sa senzor prekidačem.