Opis

Proizvođač: HUGO LAHME

Završni elementi protustrujnog plivanja TAIFUN DUO koji se sastoji od završne inox maske, spojni elementi sa ventilima, DS pumpa 3-230/400V 2,60 kW 5,8A, 1050 lit/min 1 bar, elektro-upravljačka kutija sa senzor prekidačem.