Opis

Proizvođač: HUGO LAHME

Završni elementi sjedeće zračne masaže sa 2 trake koji se sastoji od zračnog kompresora 1-230V, 0,9 kW, i dvije perforirane inox trake duljine 482 mm za istrujavanje zraka iz sjedišta.