Opis

Uređaj namijenjen za samostalnu ugradnju ili u kombinaciji sa pH expert-om, a kojim se omogućuje automatska kontrola i korekcija Rx potencijala – odnosno doziranje tekućeg dezinfekcijskog sredstva (Natrijev hipoklorit) pomoću peristaltičke crpke max. kapaciteta 1,5 l/h. Primjenjiv za bazene zapremine od 20m³ do 150m³.