Opis

Proizvođač: ETATRON

Membranska ON/OFF dozirna crpka sa ručnim podešavanje protoka sa dvostrukom regulacijskom skalom 0-100% ili 0-20% kapaciteta.