Opis

Proizvođač: ZODIAC

ELEKTROLIZA – uređaj za tretman bazenske vode postupkom elektrolize slane vode saliniteta min. 4g/l, sa ručnim reguliranjem količine proizvodnje klora do max. 12g/h. Namijenjen je za brzu ugradnju i proizvodnju klora sa vertikalno ugrađenom ćelijom tretman bazena zapremine do 50m³.