Opis

Proizvođač: ZODIAC

ELEKTROLIZA – uređaj za tretman bazenske vode postupkom elektrolize slane vode saliniteta min. 4g/l, sa ručnim reguliranjem količine proizvodnje klora do max. 25g/h. Namijenjen je za brzu ugradnju i proizvodnju klora sa vertikalno ugrađenom ćelijom za tretman bazena zapremine do 110m³.