Opis

Proizvođač: ZODIAC

ELEKTROLIZA – uređaj za tretman bazenske vode postupkom elektrolize slane vode sa niskim salinitetom min. 1,7g/l, vremenskim reguliranjem rada (tajmer) te mogućnosti kontrole rada putem mobilne aplikacije i kapaciteta proizvodnje klora do max. 10g/h. Namijenjen je za proizvodnju klora sa horizontalno ugrađenom ćelijom za tretman bazena zapremine do 40m³. NAPOMENA: Moguća je nadogradnja uređaja sa pH LINK-om (automatika za kontrolu i regulaciju pH vrijednosti vode ili DUAL LINK-om u kojem je uključena automatika za kontrolu i regulaciju pH vrijednosti vode te automatika za kontrolu i regulaciju Rx potencijala vode odnosno rada elektrolize – proizvodnje klora).