Opis

Proizvođač: SUGAR VALLEY

Sonda za mjerenje klora, Cu/Ag, za mjerno područje 0-2 ppm, komplet sa kučištem.