Opis

Proizvođač: ZODIAC

HYDROXINATOR – uređaj za tretman bazenske vode postupkom elektrolize vode obogaćene mineralom MAGNAPOOL (sastav: 20% – 40 % Magnezijev klorid heksahidrat i 60% – 80% – Kalijev klorid) preporučene koncentracije 4g/l, sa vremenskim reguliranjem rada (tajmer) te mogućnosti kontrole rada putem mobilne aplikacije i kapaciteta proizvodnje klora do max. 22g/h. Namijenjen je za proizvodnju klora sa horizontalno ugrađenom ćelijom za tretman bazena zapremine do 100m³. NAPOMENA: Moguća je nadogradnja uređaja sa pH LINK-om (automatika za kontrolu i regulaciju pH vrijednosti vode ili DUAL LINK-om u kojem je uključena automatika za kontrolu i regulaciju pH vrijednosti vode te automatika za kontrolu i regulaciju Rx potencijala vode odnosno rada elektrolize – proizvodnje klora).