Opis

Mineral u granulatu – prahu, sastava 20% – 40 % Magnezijev klorid heksahidrat i 60% – 80% – Kalijev klorid , za doziranje u bazensku vodu u omjeru do 5 kg/m³, pakiran po 10 kg