Opis

Proizvođač: SUGAR VALLEY

Komplet se sastoji od elektroničkog čipa, plastične pH elektrode sa 5 m kabela, za mjerno područje 0-14 ph, otopine za kalibraciju, PVC nosača elektrode.