Opis

Proizvođač: IVAPOOL

Dezinficijens u obliku tableta od 200g sa sadržajem približno 90% aktivnog klora. Pogodne za redovno kloriranje.